De HBS in Kampen, innovatief woonzorgconcept van IJsselheem: Een omgeving om te ontmoeten en verblijven

Vastgoed speelt een cruciale rol in de Nederlandse gezondheidszorg als het gaat om het creëren van gezonde gebieden en steden en een veilige, fijne toekomstbestendig gebouwde omgeving voor kwetsbare mensen. In het gebouw van de voormalige Hogere Burgerschool (HBS) in Kampen stuurt IJsselheem op zelf- en samenredzaamheid, waarbij zorg nog meer onderdeel mag worden van de gemeenschap. De omgeving speelt een belangrijke rol bij de ontwikkeling van het concept ‘Thuis, met de zorg van IJsselheem’ in de HBS in Kampen.

Arnold Eisses Partner

Vastgoed speelt een cruciale rol in de Nederlandse gezondheidszorg als het gaat om het creëren van gezonde gebieden en steden en een veilige, fijne toekomstbestendig gebouwde omgeving voor kwetsbare mensen. In het gebouw van de voormalige Hogere Burgerschool (HBS) in Kampen stuurt IJsselheem op zelf- en samenredzaamheid, waarbij zorg nog meer onderdeel mag worden van de gemeenschap. De omgeving speelt een belangrijke rol bij de ontwikkeling van het concept ‘Thuis, met de zorg van IJsselheem’ in de HBS in Kampen.

Samen met IJsselheem, omwonenden en andere instellingen, landschapsarchitect GROW Landschapsarchitectuur en mobiliteitsadviseur Mobycon kijkt RYSE als omgevingsmanager naar de herinrichting van het openbaar gebied rondom De HBS, waarbij ontmoeten en veilig buiten bewegen centraal staan. Als omgevingsmanager fungeert het bureau als brug tussen de verschillende belanghebbenden en vertegenwoordigt en coördineert het hun belangen bij het tot stand komen van een zogenoemde Social Hub, zodat een acceptabel en duurzaam resultaat voor alle betrokkenen gerealiseerd wordt.

Ontwerpend Onderzoek ‘Stimuleringsfonds Creative Industrie’

Het ontwerpend onderzoek ‘Social Hub Kampen’ bekijkt de mobiliteitstransitie vanuit de maatschappelijke kant. Het doel is om het gebied tot een Social Hub te transformeren. Veiligheid en toegankelijkheid vormen daarin een randvoorwaarde, zowel voor jonge kinderen als voor ouderen met een intensieve zorgvraag. Denk daarbij aan oversteekbaarheid en fietsveiligheid, voetgangers ‘de baas’ en auto te gast. Het doel is om een grote veranderingen te realiseren en het gebied tot een Social Hub te maken waar men intergenerationeel ontmoet en verblijft.

De eerste twee fases van het ontwerpend onderzoek naar de Social Hub Kampen zijn inmiddels afgerond. Hierbij kwamen diverse partners bijeen, waaronder IJsselheem vanuit locaties Myosotis en De HBS, PGVZ, Philadelphia, de Speeltuinvereniging De Speelpoort, de Engelenbergschool, Het Notarieel, Universiteit Maastricht en omwonenden. Voor dit ontwerpend onderzoek is subsidie beschikbaar gesteld door het ‘Stimuleringsfonds Creative Industrie’. De komende tijd is voor het uitwerken en verfijnen van het ontwerp en het creëren van draagvlak bij de gemeente en omwonenden.

Herontwikkeling HBS Kampen

Al vanaf het begin is RYSE trots op haar betrokkenheid bij de herontwikkeling van De HBS in Kampen. Van haalbaarheidsstudie, businesscase, aankooponderhandelingen, duurzaamheidsadvies, de ontwikkeling van het zorgconcept en omgevingsontwerp tot en met het projectmanagement en de contractvorming met de aannemer. Mede door RYSE’s inzet en expertise is het gelukt om voor een monumentaal gebouw uit 1882 een nieuwe identiteit te creëren die zowel het verleden eert als de toekomst belichaamt.

Meer weten?

Neem dan contact met ons op

Arnold Eisses, partner

06 82 85 49 27 a.eisses@ryse.nl