Werkvelden

RYSE is actief in vier verschillende werkvelden.

Zorgvastgoed

De Nederlandse gezondheidszorg speelt een belangrijke rol in de nationale economie en het bevorderen van een gezonde samenleving. Het zorgvastgoed dat hiervoor nodig is omvat alle gebouwen en faciliteiten die gebruikt worden voor het bieden van hoogwaardige zorg. Of het nu gaat om ziekenhuizen, klinieken, verpleeg- en verzorgingshuizen, woningen voor mensen met een beperking of medische praktijken: het juiste zorgvastgoed ondersteunt het primaire proces voor het leveren van de allerbeste zorg.

Meer info

Commercieel vastgoed

Commercieel vastgoed speelt een cruciale rol in onze economie en samenleving. Niet alleen is het een belangrijke motor voor economische groei maar omdat het vraaggestuurd is, geeft het antwoord op actuele behoeftes uit de samenleving. Commercieel vastgoed creëert ruimte om in te wonen, te werken en te recreëren. Maar het gaat om meer; de impact van nieuwe functies, om de belevingswaarde te verhogen, is vaak een essentieel onderdeel in de stedelijke ontwikkeling en revitalisatie van een gebied. Het creëert aangename bestemmingen voor zowel zakelijke als vrijetijdsactiviteiten, waardoor gebieden  aantrekkelijker worden voor bewoners, bezoekers en investeerders.

Meer info

Onderwijshuisvesting

Onze wereld verandert zo snel dat verandering de enige constante lijkt te zijn in alles wat we plannen, bedenken en doen. Denk maar aan de invloed van social media, de digitalisering en individualisering van onze maatschappij. Maatschappelijke vraagstukken ontwikkelen zich op een snelle en complexe manier, waarbij alles met elkaar samenhangt. Al deze veranderingen stellen nieuwe eisen aan de leerling, student en medewerker. Zij stellen op hun beurt nieuwe eisen aan de leer- en werkomgeving. Alles draait om een prettige omgeving waarin leren wordt gestimuleerd en waarin de basis wordt gelegd voor de ontwikkeling van elk talent. ‘Education is making impact on all aspects of life.’ Onderwijs gaat niet meer alleen over kennisdeling, maar gaat vooral over de doorgaande ontwikkeling van individuen. Dit alles in een gezonde en inspirerende omgeving.

Meer info

Publiek vastgoed

Elke publieke partij in Nederland kent zijn eigen maatschappelijke vastgoedopgave. Of het nu gaat om het verduurzamen van vastgoedportefeuilles, versnelling van de woningbouwopgave, ambtelijke huisvesting of de realisatie van een publiek gebouw; het is altijd gericht op de behoeften en waarden van de samenleving en moet bijdragen aan een inclusieve en leefbare omgeving. Het voorzieningenniveau in Nederland staat al enige tijd onder druk terwijl de relevantie in de huidige samenleving nog nooit zo groot is geweest. Met steeds minder middelen moeten hogere ambities worden vervuld ten aanzien van duurzaamheid en toegankelijkheid.

Meer info