Voor vastgoed met blijvende impact

Wij vertalen jouw ambities in vernieuwende oplossingen voor werk-, leer- en leefomgevingen. Zo komen we tot mooie en maatschappelijk haalbare projecten, die we realiseren binnen tijd en budget.

Contact

abcnova.nl is ryse.nl geworden

Lees meer

Wij tillen de gebouwde omgeving naar een hoger niveau met als doel de wereld om ons heen elke dag weer een stukje beter te maken

Jouw adviseur in vastgoed

Elke dag werken we samen met onze opdrachtgevers aan toekomstgerichte oplossingen voor werk-, leer- en leefomgevingen. Wij zorgen voor grip op processen en projecten en durven richtinggevend te adviseren. Zo tillen wij vastgoed naar een hoger niveau met als doel de wereld om ons heen elke dag weer een stukje beter te maken.

Positieve impact

Wij geloven dat de omgeving die wij creëren een blijvende positieve impact moet hebben op het welzijn en het presteren van mensen.

Met onze visie, energie en lef dagen wij partijen uit samen te werken aan een toekomstbestendige gebouwde omgeving.

Wij vertalen jouw ambities in vernieuwende oplossingen voor werk-, leer- en leefomgevingen. Zo komen we tot maatschappelijk haalbare projecten, die we helpen te realiseren binnen tijd en budget.

Versnellings- of verlammingsopgave?

Professionele vastgoedpartijen, overheden en beleidsmakers spreken al sinds lange tijd over een versnellingsopgave, maar in werkelijkheid lijkt eerder sprake te zijn van een verlammingsopgave. In de praktijk is sprake van gebrek aan capaciteit om (gebieds)ontwikkelingen van de grond te krijgen met als gevolg dat de kwaliteit achteruit gaat door beperkte kennis ervaring bij gemeentes en ontwikkelaars. Ook is er sprake van een inefficiënte samenwerking tussen verschillende disciplines, waarbij de zogenaamde ‘hete aardappelen' vooruitgeschoven worden, en een opeenstapeling van eisen, wat leidt tot vertragingen en extra kosten. De stijgende rentes en hoge bouwkosten hebben ook een negatieve invloed op de businesscases en het vertrouwen in ontwikkelopgaven. Om deze problemen aan te pakken, is er behoefte aan een verandering in aanpak en het creëren van vertrouwen door het vroegtijdig nemen van cruciale besluiten en het gebruik van data-gestuurd handelen. Het opzetten van integrale projectteams en het stellen van heldere randvoorwaarden kunnen helpen om risico's te minimaliseren en het ontwikkelproces te verkorten.

Lees meer

INZET ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN HET ONTWIKKELPROCES

Met het Nieuwe Ontwikkelproces van RYSE zetten we AI in tijdens het ontwikkelproces. Hierin komen slimme software, duurzaamheid en persoonlijke betrokkenheid samen. Onze unieke aanpak biedt efficiëntie, precisie, flexibiliteit en duurzaamheid. We ontwikkelen projecten sneller en met minder fouten, waardoor we tijd en kosten besparen en een hoge kwaliteit kunnen leveren. Deze synergieën leiden tot kosteneffectiviteit, verbeterde besluitvorming en een duurzamere toekomst. Vertrouw op ons - deze aanpak garandeert de allerbeste resultaten voor uw opgave.

Gebouwen met een positieve impact op mensen én de wereld om ons heen

Environmental, Social en Governance (ESG)-factoren zijn in toenemende mate (mede) bepalend bij het nemen van beleggingsbeslissingen en assetmanagement. Enerzijds als gevolg van wet- en regelgeving maar ook druk vanuit gebruikers, afnemers en financiers is een belangrijk reden om het duurzaamheidsbeleid te verbreden en aan te scherpen. Maar hoe maak je dit concreet, toepasbaar en meetbaar?

Lees meer

V³: VERSNELLEN, VERDICHTEN EN VERDUURZAMEN

In de dynamische wereld van vandaag is het dus cruciaal om te versnellen, te verdichten en te verduurzamen in onze steden. Door het creëren van optimale voorwaarden voor ontwikkeling in een vroeg stadium, maken we de businesscase haalbaar en leggen we een solide basis voor snelle vooruitgang.

Lees meer

Ons trackrecord, sinds 2013

194
Zorgprojecten
81
Onderwijsprojecten
242
Publieke projecten
440
Commerciële projecten

52534
Woningen

Actueel

Samen vernieuwen in vastgoed?

Neem contact met ons op

Arnold Eisses, partner

06 82 85 49 27 a.eisses@ryse.nl